Widok zawartości stron Widok zawartości stron

lasy nadzorowane

Pod pojęciem lasy nadzorowane należy rozumieć lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa (lasy niepaństwowe), gdzie nadzór prowadzi, w tym przypadku, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka. Nadzór prowadzony jest na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Starostą Ostrowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Powierzchnia lasów niepaństwowych na terenie Powiatu Ostrowskiego wynosi 12190 ha, z czego pod nadzorem naszego nadleśnictwa jest 6754ha (55%).

Charakterystyka lasów nadzorowanych.
 

Lasy nadzorowane położone są na terenie 6 gmin, w ponad 130 miejscowościach i 2 miastach.Uproszczone plany urządzenia lasu (UPUL) są opracowane dla: miasta Ostrów Mazowiecka oraz wsi: Nagoszewo, Kuskowizna, Biel, Guty Bujno, Ugniewo, Popielarnia, Prosienica, Stare Brzezienko, Trynosy, Brzezienko Rozciszewskie, Zgorzałowo, Przedświt, Rząśnik Szlachecki, Majdan Suski, Wąsewo, Zastawie, Grębki, Grądy, Rososz, Rząśnik Majdan, Rząśnik Włościański, Ruda, Rynek, Przyborowie, Mokrylas Szlachecki, Czesin, Brudki Stare, Brudki Nowe. Utrudnia to w sposób zdecydowany prowadzenie planowej i konsekwentnej gospodarki leśnej, a zabiegi, szczególnie w drzewostanach powyżej 20 roku życia są wykonywane w zależności od potrzeb właścicieli, a nie potrzeb lasu. Stąd potrzeby w zakresie zabiegów hodowlanych są bardzo duże. Wielkim problemem  jest ogromne zaśmiecenie tych lasów. Nie znaczy to wcale, że zaśmiecają je ich właściciele, chociaż to oni odpowiadają za ich stan. Problem wydaje się nie do rozwiązania.
Próba scharakteryzowania podstawowych parametrów  lasów będących w nadzorze jest trudna ( brak danych ). Podstawowym gatunkiem jest sosna mogąca zajmować nawet 95% powierzchni, następnie brzoza a w obniżeniach terenu olsza. Inne gatunki nie występują. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi między 30 a 40 lat. Lasy są rozdrobnione a kompleksów powyżej 100 ha, za wyjątkiem tych, które sąsiadują z lasami państwowymi jest niewiele.

Dowiedz się o podstawowych obowiązkach właścicieli lasów wynikających z przepisów prawnych: