Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
29 74 687 36
29 74 629 12

ul. 3 Maja 30
07-300 Ostrów Mazowiecka
 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka
Piotr Uścian-Szaciłowski
(29) 74 687 35
Zastępca Nadleśniczego
Waldemar Wańczyk
(29) 746 87 37

Dział Gospodarki Leśnej

Janusz Grotkowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 606 925 632
Rafał Wojtkowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: (29) 746 87 16 wew. *220; 606 456 884
Mirosław Rombalski
Inżynier Nadzoru
Tel.: (29) 74 687 16 wew. *219; 602 607 391
Agnieszka Napiórkowska
Spec. SL ds. hodowli lasu i stanu posiadania
Tel.: (29) 74 687 38 wew. *332
Aneta Jabłońska
Spec. SL ds. marketingu, sprzedaży drewna i ochrony ppoż.
Tel.: (29) 74 685 70 wew. *335; 606 629 820
Justyna Deresz
St. referent ds. pozyskania drewna, ochrony lasu i gospodarki łowieckiej
Tel.: (29) 74 687 36 wew. *333; 606 925 623
Maciej Czajkowski
Instruktor techniczny
Jacek Niczewski
Spec. SL ds. lasów niepaństwowych
Tel.: (29) 74 687 16 wew. *336; 604 904 373

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aleksandra Kloczkowska
st. referent ds. administracyjnych
Tel.: 29 746 87 36 wew. *100
Paulina Szulkowska
st. referent ds. administracyjnych (zastępstwo za Panią Aleksandrę Kloczkowską)
Tel.: 29 746 87 36 wew. *100
Rafał Śniadała
p.o. Sekretarz
Tel.: (29) 74 540 32 wew. *672
Joanna Gąsior
st. referent ds. administracyjnych
Tel.: (29) 74 687 16 wew. *674
Krystyna Pałęcka
Spec. ds. budowlanych
Tel.: (29) 74 540 32 wew. *673

Kadry

Ewa Szczęsna
Spec. ds. pracowniczych
Tel.: (29) 74 687 37 wew. *671

Dział Finansowo-Księgowy

Alicja Mystkowska
Główny Księgowy
Tel.: (29) 74 520 83 wew. *611
Wioletta Szwagulińska
Spec. ds. ekonomicznych
Tel.: (29) 74 687 39 wew. *612
Beata Zawisza
Starsza księgowa
Tel.: (29) 74 687 39 wew. *612
Magdalena Grochowska
Księgowa
Tel.: (29) 746 87 39 wew. *613
Agata Strzeszewska
Starsza Księgowa
Tel.: (029)746 87 39 wew. *600
Edyta Frączyk
Starsza Księgowa
Tel.: (029)746 87 39 wew. *600
Andrzej Jaworowski
Ref. ds. sprzedaży drewna
Tel.: (029) 746 87 39 wew. *614

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Nowacki
Komendant Straży Leśnej
Tel.: (29) 746 87 14 wew. *221; 606 925 612
Wojciech Napiórkowski
Strażnik Leśny
Tel.: 606 925 610
Bogusław Dąbrowski
Strażnik Leśny
Tel.: 606 456 876