Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
29 74 687 36
29 74 629 12

ul. 3 Maja 30
07-300 Ostrów Mazowiecka
 

Nadleśniczy
Piotr Uścian-Szaciłowski
(29) 74 687 35
Zastępca Nadleśniczego
Marek Bączek
(29) 746 87 37 wew. *311
Główny Księgowy
Alicja Mystkowska
(29) 74 520 83
Sekretarz
Rafał Śniadała
(29) 74 540 32

Dział Gospodarki Leśnej

Mirosław Rombalski
Inżynier Nadzoru
Tel.: (29) 74 687 16 wew. *219; 602 607 391
Rafał Wojtkowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: (29) 746 87 16 wew. *220
Agnieszka Napiórkowska
Specjalista SL ds. hodowli lasu i stanu posiadania
Tel.: (29) 74 687 38 wew. *332
Aneta Jabłońska
Specjalista SL ds. marketingu, sprzedaży drewna i ochrony ppoż.
Tel.: (29) 74 685 70 wew. *335; 606 629 820
Justyna Deresz
Starszy referent ds. pozyskania drewna i gospodarki łowieckiej
Tel.: (29) 74 687 36 wew. *333; 606 925 623
Aleksandra Kloczkowska
Starszy referent ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji
Tel.: (29) 74 687 36 wew. *334
Jacek Niczewski
Specjalista SL ds. lasów niepaństwowych
Tel.: (29) 74 687 16 wew. *336; 604 904 373

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Paulina Latańska
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 29 746 87 36 wew. *100
Joanna Gąsior
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: (29) 74 687 16 wew. *674
Krystyna Pałęcka
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: (29) 74 540 32 wew. *673

Kadry

Ewa Szczęsna
Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: (29) 74 687 37 wew. *671

Dział Finansowo-Księgowy

Beata Zawisza
Starsza Księgowa
Tel.: (29) 74 687 39 wew. *612
Magdalena Grochowska
Starsza Księgowa
Tel.: (29) 746 87 39 wew. *613
Edyta Frączyk
Starsza Księgowa
Tel.: (029)746 87 39 wew. *600
Andrzej Jaworowski
Referent ds. sprzedaży drewna
Tel.: (029) 746 87 39 wew. *614

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Nowacki
Komendant Straży Leśnej
Tel.: (29) 746 87 14 wew. *221; 606 925 612
Wojciech Napiórkowski
Strażnik Leśny
Tel.: 606 925 610
Bogusław Dąbrowski
Strażnik Leśny
Tel.: 606 456 876