Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Nadlesnictwo Ostrów Mazowiecka jest jednym z 14 nadleśnictw Należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka – kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego - kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu i stanu posiadania.

Główna Księgowa - kieruje całokształtem prac związanych z prowadzeniem księgowości i spraw finansowych.

Sekretarz - kieruje realizacją zadań z zakresu administracji i zamówień publicznych.

Inżynierowie Nadzoru - nadzorują prace leśniczych, kontrolują i służą wsparciem merytorycznym.

Dzieł Gospodarki Leśnej - zajmuje się

Dział Administracyjno-Gospodarczy - prowadzi całokształt spraw związanych z obsługą administracyjną nadleśnictwa, koordynuje sprawy związane z

Dział Księgowości -

Leśniczowie i podleśniczowie -