Web Content Anzeige

Oferta łowiecka

OFERTA NA POLOWANIE ZBIOROWE METODĄ SZWEDZKĄ

W OHZ „BROK" PRZY NADLEŚNICTWIE  OSTRÓW MAZOWIECKA

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na polowanie zbiorowe metodą szwedzką
(z ambon) organizowane tradycyjnie od wielu lat na terenie naszego OHZ „Brok". Nasz obwód położony jest w sercu Puszczy Białej stanowiącej najpiękniejszą cześć północno-wschodniego Mazowsza. Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy wprowadzili do swojego obwodu tę metodę polowań wielkoobszarowych. Nasze ponad 10- letnie doświadczenie łowieckie gwarantuję organizację takiego polowania na najwyższym poziomie i zadowolenie wielu klientów na przestrzeni lat.

 1. Termin polowania : 10 grudzień 2016 roku.
 2. Opis polowania:

W  polowaniu zbiorowym z ambon na zwierzynę grubą uczestniczy nie mniej niż 25 (maksymalnie 35 myśliwych). Optymalna liczba myśliwych pozwalająca na efektywne opolowanie terenu wynosi 25-35 osób. Ze względu na liczbę zwyżek nie dopuszcza się większej liczby myśliwych. Polowanie odbywa się metodą cichych pędzeń ze stanowiskami na ambonach/zwyżkach. Opolowany jako jeden miot teren, stanowi kompleks kilkunastu do kilkudziesięciu oddziałów. Minimalna odległość między ambonami/zwyżkami wynosi 100 m. Ilość miotów-trzy.

 1. Harmonogram polowania:

7.00- Przyjazd myśliwych, śniadanie;

7.30- Rozpoczęcie polowania, odprawa, losowanie stanowisk;

8.00- Rozwożenie myśliwych na stanowiska;

8.30- Myśliwi na stanowiskach, rozpoczęcie I miotu;

10.15- Zakończenie I miotu, zwożenie myśliwych na miejsce odprawy
 przed miotem II;

10.40- Odprawa,  początek rozwożenia myśliwych do II miotu;

11.10- Myśliwi na stanowiskach, rozpoczęcie II miotu;

12.30- Koniec II miotu, zwożenie myśliwych;

13.00- Posiłek;

14.00- Rozwożenie myśliwych do III miotu;

14.20- Myśliwi na stanowiskach, początek III miotu;

15.30- Zakończenie III miotu, zwiezienie myśliwych;

16.00- Dojazd do miejsca zbornego;

17.00- Pokot, zakończenie polowania.

 

 1. Zwierzyna przewidziana do odstrzału:

Jelenie byki (I, II, III kl. wieku), łanie, cielęta, sarny- kozy, sarny-koźlęta, dziki- wszystkie, drapieżniki futerkowe.

 1. Koszty polowania podstawowe:  Opłata ryczałtowa w wysokości 850 zł  brutto

(słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt 00/100). W ramach tych kosztów organizatorzy zapewniają:

 a) wszystkie koszty związane z organizacją polowania, a więc: przygotowanie łowiska do  sprawnej organizacji polowania; transport myśliwych podczas polowania, nagankę, patroszenie i transport zwierzyny, preparację   trofeów, ognisko, trzy posiłki w trakcie polowania, sygnalistów, udział psów-dzikarzy, uroczysty pokot zwierzyny, medale dla króla i vice-króli polowania.

b) odstrzał dowolnej liczby: łań, cieląt, kóz, koźląt, dzików (poza osobnikami o długości szabel pow. 14,0 cm) drapieżników.

 

 1. Koszty polowania dodatkowe:

a) opłata za jelenie byki i dziki o orężu pow. 14,0 cm wg poniższego cennika

Zwierzyna trofealna

Ceny w zł (brutto)

Jelenie

do 2kg

1063,00

2,01 – 2,49 kg.

1720,00

2,50 – 2,99 kg.

1916,00

3,00 – 3,49 kg.

2210,00

3,50 – 3,99 kg.

2356,00

4,00 – 4,49 kg.

2600,00

4,50 – 4,99 kg.

2750,00

5,00 – 5,99 kg.

2945,00

Każde 0,01 kg. pow. 5 kg.

9,00

6,00 – 6,99 kg.

3845,00

Każde 0,01 kg. pow. 6 kg.

13,50

7,00 – 7,99 kg.

5325,00

Każde 0,01 kg. pow. 7 kg.

25,00

8,00 i pow.

7825,00

Każde 0,01 kg. pow. 8 kg.

27,00

Dziki

szable 14,00 – 15,99 cm.

673,00

szable 16,00 – 20,00 cm.

759,00

+ każdy 1 mm pow.16,00 cm

18,04

szable pow. 20 cm.

1 487,00

+ każdy 1 mm pow. 20 cm.

21,88

Postrzelenie byka

1224,00

Postrzelenie łani, cielęcia

250,00

Postrzelenie kozy, koźlęcia

80,00

Postrzelenie dzika

140,00

 

 

b) opłata za ewentualne pobranie tuszy na użytek własny wg masy tuszy i cennika: jeleń- 8,00 zł, sarna 15,00zł, dzik-4,50zł.

 1. Kontakt i zapisy na polowanie:

Warunkiem uczestnictwa w polowaniu jest wpłata 100% kosztów podstawowych na konto Nadleśnictwa prowadzone przez BS w Ostrowi Mazowieckiej, nr konta 47 8923 0008 0000 1212 2000 0001 z dopiskiem „Opłata za polowanie zbiorowe 10.XII. 2016" wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska. Wpłat prosimy dokonywać w terminie 1-8 grudzień 2016. Wpłaty wcześniejsze nie są możliwe- można natomiast rezerwować miejsca podając imię i nazwisko. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność wpłat. W przypadku gdy liczba uczestników polowania na 7 dni przed terminem będzie mniejsza niż 25 (decyduje ilość wpłat), Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania polowania. W takim przypadku Nadleśnictwo poinformuję o odwołaniu polowania i dokona zwrotu uiszczonych wpłat.
W przypadku gdy uczestnik polowania, który uiścił wpłatę nie pojawi się na polowaniu traci prawo do zwrotu uiszczonej wpłaty.

Wszelkie informację o polowaniu uzyskają Państwo u:

 • leśniczy ds. łowieckich Olgierd Jabłoński tel. 604 789 802;
 • st. referent ds. pozyskania drewna, ochrony lasu i gospodarki łowieckiej
   Justyna Deresz tel. 29 74 687 36 wew. *333.