Lista aktualności Lista aktualności

2 lutego 2019 r. Światowy Dzień Mokradeł

Mokradła pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy, przyczyniają się do poprawy warunków bytowania dzikich zwierząt, zwiększają bogactwo gatunkowe.

Od lat 70-tych XX wieku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie.

 

Obecnie Lasy Państwowe w ramach prowadzonego projektu pn. „Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu” przyczyniają się do przywracania obszarów mokradłowych.

Dzięki niedawno zakończonemu projektowi pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych” w Lasach Państwowych mamy 43,5 mln m3 zatrzymanej wody i 7000 wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów retencjonujących wodę - to największy tego typu projekt w Europie.

                                                                                  

W Lasach Państwowych mamy 43,5 mln m3 zatrzymanej wody i 7000 wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów retencjonujących wodę - to najwiekszy tego typu projekt w Europie

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka również włączyło się w te działania. W latach 2010-2015 na terenach leśnictw Biel, Nagoszewka, Turka, Antonowo, Osuchowa i Nowiny powstały obiekty małej retencji. Dzięki nim magazynujemy około 205 000 m3 wody.